VIDEO E DITËS

HUTBE

0 21
O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe rikujtoni vdekjen dhe afrimin e saj, përgatituni për të me vepra të mira dhe pendim nga gjynahet dhe...

0 18
Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt...

ZGJODHËM PËR JU

0 16
- Orientalisti doktor Gari Miler është një Kanadez dhe profesor i shkencave të matematikës dhe logjikës në universitetin Toronto.  Ishte një thirrës shumë aktiv...

0 26
1- Lëmosha i hap dyert e Xhenetit. 2- Lëmosha është më e mira ndër veprat e mira dhe lëmosha më e mirë është ushqimi i...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 42
Ky është një tregim i vërtet dhe shumë prekës të cilin na e rrëfen një mjeke muslimane dhe e cila thotë: Një ditë nga ditët...

0 343
1- E zbuluara thotë: “Unë e dua Allahun dhe kjo më mjafton!” Ne i themi: Allahu ka thënë: “Thuaj: “Nëse e doni Allahun, atëherë ejani...

ILMIHALLI

0 181
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen e tij dhe shokët e tij. Çështja: Harresa...

2 445
Cili është Dallimi ndërmjet shirkut të madh dhe të vogël?   1 – Shirku i madh e nxjerr personin nga Islami në të kundërtën e shirkut...

NA NDIQNI NË