VIDEO E DITËS

HUTBE

0 423
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: " Me të vërtetë, ata që prej frikës së madhe ndaj Zotit të tyre, frikësohen (nga dënimi i Tij), dhe...

0 282
MARDHËNIET INTIME GJATË DITËS SË RAMAZANIT DHE OBLIGUESHMËRIA E SHPAGIMIT PËR ATË DITË " Juve u lejohet që gjatë netëve të agjërimit t’i afroheni bashkëshorteve...

ZGJODHËM PËR JU

0 23
NË SYFYR KA BEREQET: Disa nga dobitë e ngrënies dhe ngritjes në syfyr: Transmetohet se Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Hani syfyr ngase ne...

0 91
Duke e fshirë lotin nga syri, ecja nëpër kopsht. Bile pasi e lashë lulen më shpërthyen edhe shumë pika lotësh që u shpërndanë nëpër...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 371
Kur burri hyn në shtëpi, dhe ti nuk e len çdo gjë që e ke në dorë, dhe nuk shkon ta presësh, dhe nuk...

0 290
Biri im i shtrenjtë.. Një ditë prej ditëve, do të më shohësh si plakë, dhe sjelljet e mia, nuk do të jenë më si më...

ILMIHALLI

0 164
Allahu subhanehu ve teala bëri xhenetin vendbanim të atyre që respektuan Atë, dhe zjarrin dënim për ata që e kundërshtuan. Dhe në këtë caktim...

0 183
Vlera e selamit 1-Abdullah ibn Amr, -radijallahu anhuma-, tregon se një njeri pyeti të dërguarin, salallahu alejhi ue selem: “Cila vepër nga islami është më...

NA NDIQNI NË