VIDEO E DITËS

HUTBE

0 78
"Vallë, për veprën e mirë, a ka tjetër shpërblim pos të mirë?!" (Sure Rrahman, 60) "Nuk barazohet e mira dhe e keqja! Të keqen ktheje...

0 254
Me emrin e Allahut, Mëshirësuesit, Mëshirëplotit Falënderimi i takon Zotit të gjithë botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe...

ZGJODHËM PËR JU

0 434
Siç jeton ashtu edhe do të vdesësh (Shembuj praktik nga dijetarët islam)! Hafidh Ibn Rexheb el Hanbeli,- Allahu qoftë i kënaqur me tê!,- duke komentuar...

0 279
Një thesar i quajtur DIJE Ulu me dijetarët, e shton dijen. Ulu me dijetarët, lumturohesh. Nuk vdes ai që ka ngjallë një dije.  Dijetarët janë të huaj, për...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 44
Disa këshilla për ata që dojnë të martohen - prej këshillave të Dijetarit të shquar Muhammed Mukhtar Shenkiti 1- Duaja (lutja) e shpeshtë dhe e...

0 949
Kur burri hyn në shtëpi, dhe ti nuk e len çdo gjë që e ke në dorë, dhe nuk shkon ta presësh, dhe nuk...

ILMIHALLI

0 1102
Përpara se të hymë në temën tonë, është e udhës që të theksojmë se: Allahu i Lartësuar u caktoi njerëzve nëpërmjet Profetit salallahu alejhi...

0 1673
"Kalimi i natës së parë të martesës në bazë të sunetit autentik: Për beqarë dhe beqare" Padyshim se turpi në fenë e Allahut është prej...

NA NDIQNI NË