VIDEO E DITËS

HUTBE

0 2503
Rob të Allahut, keni dro Allahun, dhe vetëm Atë adhuroni, Ate madhërojeni në këto ditë të mëdha, ngase këto ditë janë ditët më me...

0 1397
Allahu, xhele ue ala, thotë: "Me të vërtetë, numri i muajve te Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, prej ditës që i ka krijuar...

ZGJODHËM PËR JU

0 420
Një njeri ishte furnizuar me fëmijë, e njerëzit i thanë: Allahu e bëftë prej të mirëve (salihin)! Ai tha: Jo. Nuk dua të jet prej tyre. Njerëzit...

0 299
Umetin islam në këtë kohë e kanë goditur mundime, belara dhe sprova të madha, që nga prishja e tekfirizmi, bombardimet e shkatërrimet, frika dhe...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 336
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 423
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 120
Asaj që më së shumti duhet kushtuar vëmendje, e kujdes sa i takon emrave të Allahut është të kuptohet se të gabuarit në to...

0 429
Për Isain, alejhi selam, në Kuranin Famëlartë janë shpallur disa ajete që kanë nevojë për një shpjegim, për t'u qartësuar e shtjelluar, disa prej...

NA NDIQNI NË