VIDEO E DITËS

HUTBE

0 943
Robër të Allahut, keni dro Allahun, veproni shkaqet që ju sjellin shpëtim e lumturi, dhe dijeni se nuk ka shpëtim nga gjërat që i...

0 1829
Ramazani, ngërthen në veten e tij shumë vlera të mëdha, ndër to; 1. Ramazani, është muaji në të cilin zbriti Kur'ani, Allahu i madhëruar thotë:...

ZGJODHËM PËR JU

0 88
Secili prind duhet t'i dhurojë fëmijëve të tij për çdo ditë katë lloje të puthjeve. Secila prej tyre ka një domethënie të veçantë, varësisht...

0 1505
Agjëruesi në Ramazan i bën dy përpjekje të mëdha, ato janë: 1. Përpjekja e cila bëhet ditën, e fjala është për agjërimin e ditëve të...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 245
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 321
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 329
MËSIME DITORE NGA KOMENTIMI I DYZET HADITHEVE TË NEVEVIUT KOMENTI I HADITHIT, NR.18 Transmetohet nga Ebu Dherr Xhundub Ibn Xhunade dhe Eba Abdurrahman Muadh Ibn Xhebel,...

0 837
Në Sahihun e Imam Buhariut përmendet tregimi i Ebu Sufjanit me Herakliun, në të cilin dialog Herakliu e pyet Ebu Sufjanin për disa çështje...

NA NDIQNI NË