VIDEO E DITËS

HUTBE

0 261
Qëllimet dhe dobitë e besimit islam, suksesi dhe dobitë të cilat fitohen përmes përkushtimit dhe kryerjes së tyre ashtu siç kërkon besimi islam. Prej tyre...

0 358
" Meshkujt udhëheqin (dhe përkujdesën) për gartë, meqë Allahu i ka graduar (meshkujt) me disa cilësi (si fuqia fizike e tyre) mbi ato, -...

ZGJODHËM PËR JU

0 193
Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!,- ka thënë: "Allahu dynjanë ia jep atij që e do dhe atij që nuk e do, por Islamin nuk...

0 138
Të kërkosh stabilitet në fe nuk vlen vetëm se për atë i cili ka rënë në devijim, por vlen për atë  i cili ecë...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1184
Cilat cilësi merren parasysh në zgjedhjen e gruas? Cilësitë e gruas që i ka në brendësinë e saj, si mirësi e jetesës, nuk shfaqen përpos...

0 1257
Pasi që u martua i biri, prindi shkoi ta bekon në shtëpinë e tij. Pasi që u ul, kërkoi nga ai ta sjell një...

ILMIHALLI

0 251
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

0 420
Pyetje: Cilat janë llojet e Teuhidit dhe a është e patjetërsueshme që çdo musliman t’i dijë këto lloje? Përgjigje: -Teuhidi ndahet në tre lloje: Teuhid el Uluhije,...

NA NDIQNI NË