Përditësimi i fundit05:53:02 AM GMT

Albislam RSS
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tani je te: Revista 2009 Prill (Nr.69)

2009 (Nr.69)

XHIHADI I EDUKATËS

Email Shtyp pdf

XHIHADI I EDUKATËS

Pa dyshim që prindi luan një rol mjaft të rëndësishëm në edukimin e fëmijës së tij. Këtë e themi duke u bazuar në hadithin e të Dërguarit të Zotit Muhamedit salallahu alejhi ue selem që thotë: “Çdo foshnje lind në fitre, ndërsa prindërit e bëjnë jehudi, të krishterë apo mexhus (zjarrputist)”. E përcjell Muslimi.

Pra, prindi është shkaku kryesor, i cili e ndihmon fëmijën e tij, që të zhvillohet dhe të edukohet në rrugë të drejtë, po ashtu ai është edhe mburoja apo antivirusi më efektiv që ai fëmijë mos të bjerë nën ndikimin e dukurive negative. 

Google könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raFacebookDigg

O MOTRA, MËSONI!

Email Shtyp pdf

O MOTRA, MËSONI!

Nga të gjitha mësimet e Islamit dihet se kërkimi i diturisë dhe kërkimi i të kuptuarit të fesë është një ndër veprat më të mira të adhurimit dhe të bindjes ndaj Allahut. E njëjta gjë vlen edhe për studimin e Kuranit, përpjekja për ta mësuar sa më shumë që të mundemi, leximi dhe nxënia përmendsh e tij. Të gjitha këto janë ndër veprat më të mira të adhurimit.

Allahu në Kuranin Famëlartë thotë: “Thuaj: “Kjo është rruga ime, e vënë në fakte të qarta, e që unë thërras tek Allahu, unë dhe ai që vjen pas meje. Larg të metave është Allahu, e unë nuk jam nga idhujtarët.” (Jusuf 12: 108)

I Dërguari, paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të, thotë: “Kur Allahu i do të mirën një personi, Ai i mundëson atij të kuptuarit e drejtë të fesë.”

Google könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raFacebookDigg

ISLAMI DHE KOTËSITË

Email Shtyp pdf

ISLAMI DHE KOTËSITË

Ebu Hurejre, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i Dërguari i Zotit, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “PREJ ISLAMIT TË MIRË TË NJERIUT ËSHTË LËNIA E GJËRAVE QË NUK KANË TË BËJNË ME TË”.

Ky hadith transmetohet nga sahabiu Ebu Hurejre, gjithashtu edhe nga tabiini Ali b. Husejn (b. Ali b. Ebi Talibi) i cili e përcjell drejtpërdrejt nga Profeti, salallahu alejh ue selem.

Hadithin me këtë kuptim, por me zinxhirë të ndryshëm transmetuesish e shënojnë Tirmidhiu në Sunenin e tij, nr. 2318. Ibën Maxhe, nr. 3976. Maliku në “Muveta” nr. 1402, Ahmedi në “Musned” 1/201, Ibën Hibani nr. 229, Bejhekiu në “Shuabul iman”, Ebu Nuajmi në “Hilje”.

Google könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raFacebookDigg

REPUBLIKA E BURKINA FASOS

Email Shtyp pdf

REPUBLIKA E BURKINA FASOSburkina faso

Burkina Faso kufizohet me gjashtë shtete: Malin në veri, Nigerinë në lindje, Beninin në jug-lindje, Togon dhe Ganën në jug, dhe Bregun e Fildishtë në jug-perëndim. Dikur e quajtur "Republika e Voltës së Epërme", u riemërua më 4 Gusht 1984, nga Presidenti Thomas Sankara, Burkina Faso. "Burkina" ka kuptimin sipas gjuhës More "Burrat e nderit" kurse "Faso" sipas gjuhës Diola ka kuptimin  "shtëpia e babait" e që rezulton me kuptimin "Vendi i njerëzve të ndershëm". Gjuhët More dhe Diola janë gjuhët kryesore vendase. Vendasit njihen si burkinas.

 

Të dhëna të përgjithshme:

 

Emri i plote:    Republika e Burkina Fasos

Kryeqyteti:      Uagadugu.

Sipërfaqja:      274.400 km2

Banorët deri më 2005:      13.228.000 milionë.

Përqindja vjetore e rritjes së banorëve (2000 - 2005):   3.109 %

Përqindja e muslimanëve:     65 %

Gjuha zyrtare:    Frënge (More dhe Diola jane dy gjuhe rajonale të pranuara)

Monedha:      Frangu i Afrikës së Mesme

Pavarësia:   5 Gusht 1960.

Anëtar i Kombeve të Bashkuara:   20 Shtator 1960

Anëtar i Konferencës Islamike:     1974

 

Burkina Faso gjendet në pjesën e Afrikës perëndimore si dhe nuk ka dalje në Oqeanin Atlantik e vetmja dalje e saj është nëpërmjet Ganës dhe Bregut të Fildishtë.

Burkina Faso "Volta e Epërme" ishte pjesë e mbretërisë muslimane të "Malit" e pastaj iu nënshtrua mbretërisë "Sinfi" gjithashtu edhe kjo muslimane. Pas shpartallimit të dy shteteve u formua një mbretëri në Voltë dhe e vendosi qytetin Uagadugu si kryeqendër të saj. Vendi u nënshtrua nga kolonializmi francez në kohën kur ata hynë në Afrikë dhe me anë të marrëveshjes së vitit 1896 iu bashkëngjit kolonisë së Senegalit të epërm. Më pas u bë koloni e pavarur dhe u njoh me emrin "Volta e Epërme". 

Google könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raFacebookDigg

REPUBLIKA E ÇADIT

Email Shtyp pdf

REPUBLIKA E ÇADITçad

Çadi ndodhet në pjesën qendrore-veriore të Afrikës. Çadi në veri kufizohet me Libinë, në lindje me Sudanin, në jug me Republikën e Afrikës Qendrore, në jug-perëndim me Kamerunin e Nigerinë dhe në veri-perëndim me Nigerin. Për shkak të klimës së saj të shkretëtirës shpeshherë i referohen me emërtimin "Zemra e vdekur e Afrikës".   

 

Të dhëna të përgjithshme:

 

Emri i plote:    Republika  e Çadit.

Kryeqyteti:      N´Xhamena.

Sipërfaqja:      1.284.400 km2

Banorët deri më 2007:      10.780.600 m.

Përqindja vjetore e rritjes së banorëve (2000 - 2005):    3.109%

Përqindja e muslimanëve:     65 %

Gjuha:     Frënge dhe Arabe.

Monedha:      Frangu i Afrikës së Mesme (CFA Franc)

Pavarësia:   11 Gusht 1960.

Anëtar i Kombeve te Bashkuara:   20 Shtator 1960

Anëtar i Konferencës Islamike:   1969

 

Google könyvjelzőLink megosztása: Del.icio.usTwitterAjánlás a linkter.hu-raFacebookDigg

Faqe 2 nga 2